نفت و گاز سال 2022 (روسیه - مسکو)

گزارش تصویری از نمایشگاه نفت  و گاز روسیه با حضور شرکت پارس کارن در این نمایشگاه.

 این نمایشگاه در سال 2022 در شهر روسیه کشور روسیه برگزار گردید که شما را به دیدن تصاویری از این نمایشگاه دعوت مینماییم.