نمایشگاه روس بیلد 1400

 نمایشگاه بین المللی ساختمان، مصالح و فناوری Rosbuild از رویدادهای مهم ساخت و ساز و ساختمان سازی در روسیه محسوب می شود و نمایشگاهی پیشرو در امر ساخت و ساز و صنایع وابسته به ساختمان می باشد که در شهر مسکو روسیه برگزار گردید. این نمایشگاه به ترویج جدیدترین فناوری ساخت و ساز و مصالح ساختمانی با کیفیت در بازار روسیه کمک می کند.

شرکت تجارت پارس کارن در این نمایشگاه در حوزه اعزام هیئت های تجاری و غرفه سازی و برگزاری پاویون مشارکت داشته است. در ادامه شمارا به دیدن تصاویر این نمایشگاه دعوت مینماییم.