نمایشگاه روس بیلد

رویداد پیش رو : February 28 – March 3 2023

نمایشگاه روس بیلد RosBuild یکی از بزرگترین و مهم ترین نمایشگاه های صنعت ساختمان در روسیه میباشد در این نمایشگاه تولید کنندگان و توزیع کنندگان مصالح ساختمانی با خریداران ارتباط مستقیم دارند. نمایشگاه

RosBuild ارتباط مستقیم بین متخصصان صنعت ساخت و ساز و نمایندگان سازمان های دولتی مربوطه را تسهیل می کند. این گفتگو تأثیر مثبتی بر توسعه صنعت دارد و همچنین به دستیابی به اهداف پروژه های مختلف کمک می کند. همچنین فرصتی عالی برای غرفه داران ایرانی برای ورود به بازار روسیه است.

شرکت تجارت پارس کارن در این نمایشگاه در حوزه اعزام هیئت های تجاری و غرفه سازی و برگزاری پاویون مشارکت داشته است 

اخبار و اطلاعیه های نمایشگاه روس بیلد