نمایشگاه موس شوز سال 1396

نمایشگاه کفش موس شوز (Mosshoes) روسیه، بهترین نمایشگاه بین المللی کفش در مسکو محسوب می گردد . این نمایشگاه علاوه بر روسیه در سراسر اروپا ی شرقی نمایشگاهی بزرگ و شناخته شده ای است.

 برگزاری ۶۵ نمایشگاه در ۲۱ سال متوالی آن را به بزرگترین رخداد در زمینه صنعتکش و سیر تحول آن تبدیل کرده است.

شرکت تجارت پارس کارن در این نمایشگاه در حوزه اعزام هیئت های تجاری و غرفه سازی و برگزاری پاویون مشارکت داشته است .

حضور تولیدکننده های برتر کفش و سایر لوازم از کشورهایی مانند ایتالیا، آلمان، ترکیه، فرانسه، چین و . . . در نمایشگاه کفش مسکو یکی دیگر از دلایل اهمیت این نمایشگاه است.
در Mosshoes ۲۰۱۷ پارس کارن مسئول برگزاری پاویون کفش ایران در این نمایشگاه بود

نمایشگاه موس شوز به همت شرکت مدیریت تجارت پارس کارن برگزار کننده این نمایشگاه فوق العاده عالی برگزار گردید. شرکت کنندگان این پاویون مهندس مس فروش ریاست سازمان صنعت معدن و تجارت استان تهران ورسول شجری ریاست اتحادیه کفاشان دست دوز و جمعی از تولیدکنندگان کفش بودند.