نمایشگاه موس شوز سال 1397

نمایشگاه کفش موس شوز (Mosshoes) روسیه، بهترین نمایشگاه بین المللی کفش در مسکو محسوب می گردد . این نمایشگاه علاوه بر روسیه در سراسر اروپا ی شرقی نمایشگاهی بزرگ و شناخته شده ای است. گفتنیست که امسال نیست این نمایشگاه با قدرتنمایی شرکت های ایرانی و همچنین تعاملات تجاری بسیار عالی بین برند های ایرانی و روسیه برگزار گردید .

شرکت تجارت پارس کارن در این نمایشگاه در حوزه اعزام هیئت های تجاری و غرفه سازی و برگزاری پاویون مشارکت داشته است .در ادامه شما را به مشاهده تصاویری از این نمایشگاه دعوت مینماییم .