نمایشگاه موس شوز سال 1398

نمایشگاه موس شوز سال 1398 با حضور برند های ایرانی در روسیه برگزار گردید . شرکت تجارت پارس کارن در این نمایشگاه در حوزه اعزام هیئت های تجاری و غرفه سازی و برگزاری پاویون مشارکت داشته است . شمارا به دیدن تصاویر این نمایشگاه دعوت مینماییم .