نمایشگاه پرود اکسپو 1398 روسیه

گزارش تصویری از نمایشگاه پرود اکسپو روسیه و حضور شرکت پارس کارن در این نمایشگاه این نمایشگاه در سال 1398 در کشور روسیه برگزار گردید که شما را به دیدن تصاویری از این نمایشگاه دعوت مینماییم.

شرکت تجارت پارس کارن در این نمایشگاه در حوزه اعزام هیئت های تجاری و غرفه سازی و برگزاری پاویون مشارکت داشته است .