حضور قطعی الکساندر نواک معاون نخست وزیر روسیه در دومین دور نمایشگاه اوراسیا ۱۳ لغایت ۱۶ آذرماه 2023 – تهران

لئونید لوژچکو، رئیس شورای تجاری روسیه و ایران در نشست مشترک روز گذشته "8 سپتامبر" که میان ریاست شورای تجاری روسیه و ایران، را...

ادامه مطلب

جعفری: تمام امکانات برای حضور شرکت های روس در نمایشگاه دور دوم اوراسیا (۱۳ لغایت ۱۶ آذرماه ۲۰۲۳) فراهم شده است

علی رضا جعفری، مجری برگزاری دومین دور نمایشگاه اوراسیا 2023 تهران، روز گذشته در نشست مشترک روز گذشته "8 سپتامبر" که میان ریاس...

ادامه مطلب

 ایران برای دومین سال متوالی با برپایی پاویون اختصاصی، در رویداد بزرگ نمایشگاهی صنعت خودرو و قطعه سازی روسیه موسوم به اتومبیلیتی ۲۰۲۳ مسکو حاضر شده است.

امسال ۳۲ شرکت مشتمل بر شرکت های خودروسازی ایران خودرو و سایپا، ۲ شرکت بازرگانی و همچنین ۲۸ شرکت قطعه ساز، در اتومبیلتی ۲۰۲۳ حضور دارند ...

ادامه مطلب