سایر فعالیت ها

پاویون جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاه اتومبیلیتی روسیه