شرکت مدیریت تجارت پارس کارن

برگزارکننده نمایشگاه ، همایش های داخلی و بین المللی در روسیه،ایران، چین و برگزار کننده اصلی نمایشگاه اوراسیا در ایران و روسیه

برگزاری انواع نشست های تجاری اعزام هیئت های تجاری و صادرات واردات با کشور های روسیه  و چین  

اوراسیا

اخبار و رویداد ها

فوروم غلات روسیه
اخبار

بررسی راهکارهای توزیع عادلانه غلات در سراسر جهان و رفع موانع موجود، برای جلوگیری از بحران مواد غذایی در فوروم غلات روسیه

فوروم غلات با هدف یافتن راهکارهای توزیع عادلانه غلات در سراسر جهان و رفع موانع موجود، برای جلوگیری از بحران مواد غذایی برگزار خواهد شد.

ادامه مطلب »

مقالات