نشست “توسعه روابط اقتصادی کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا- سازمان همکاریهای شانگهای و کشورهای عربی” در حاشیه دومین نمایشگاه اختصاصی اوراسیا

نشست “توسعه روابط اقتصادی کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا- سازمان همکاریهای شانگهای و کشوره...

ادامه مطلب